Some maximality results for effect-valued measures

S.V. Dorofeev, J. Graaf, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some maximality results for effect-valued measures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics