Some linear and some quadratic recursion formulas. II

N.G. Bruijn, de, P. Erdös

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article also appeared in Indagationes mathematicae.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)152-163
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume14
StatusGepubliceerd - 1952

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some linear and some quadratic recursion formulas. II'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit