Some investigations on low-speed anemometry

L.J.F. Broer, C.J. Hoogendoorn, A. Kortleven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some investigations on low-speed anemometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen