Some indications that the exceptional groups form a series

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-59
TijdschriftCWI Quarterly
Volume9
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit