Some glutathione-related enzymic activities in skeletal muscle and myocardium of the rat : adaptations to endurance training

E. Monsalve, C. Hermenegildo, E.L.F. Nies, F.J. Puertas, M.M. Almar, P.S. Collado, J. Gonzalez, F.J. Romero

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)240S-
  TijdschriftBiochemical Society Transactions
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit