Some fundamental aspects of human joint replacement : analyses of stresses and heat conduction in bone-prosthesis structures

R. Huiskes

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

688 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • Slooff, Tom J.J.H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 okt 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit