Some extremal problems about differential equations with perturbations

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)221-230
TijdschriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some extremal problems about differential equations with perturbations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit