Some extensions of Tukey's depth function

J. Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Some extensions of Tukey's depth function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie