Some extensions of Tukey's depth function

J. Zhang

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2000026
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit