Some electrical problems for a torus

V. Belevitch, J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-137
TijdschriftPhilips Journal of Research
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit