Some direct decompositions of the set on integers

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)537-546
TijdschriftMathematics of Computation
Volume18
Nummer van het tijdschrift88
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some direct decompositions of the set on integers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit