Some current issues in computational mechanics of concrete

R. Borst, de, P.H. Feenstra, J. Pamin, L.J. Sluys

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some current issues in computational mechanics of concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen