Some control experiments on a model for prominence intonation

H.H. Rump, D.J. Hermes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer5pSP11
Pagina's (van-tot)3349
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume96
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit