Some comments on linear wave equations

L.J.F. Broer, L.A. Peletier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some comments on linear wave equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen