Some classes of linear codes : observations about their structure, construction, (non-)existence and decoding

Petronella Wilhelmina Heijnen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Tilborg, Henk, Promotor
  • Simonis, Juriaan, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning27 aug 1999
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit