Some classes of integer-valued functions

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

218 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)363-367
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1955

Citeer dit