Some aspects of the distinctive-feature theory in the light of psycho-acoustic evidence: The perception of formants of front and back vowels

A. Cohen, L.F. Willems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-99
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Some aspects of the distinctive-feature theory in the light of psycho-acoustic evidence: The perception of formants of front and back vowels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit