Some aspects of the analysis of stick-slip vibrations with an application to drill strings

B.L. Vrande, van de, D.H. Campen, van, A. Kraker, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

8 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ASME design engineering technical conference : DETC '97
Plaats van productieNew York
UitgeverijAmerican Society of Mechanical Engineers
ISBN van geprinte versie079181243X
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit