Some aspects of muscle mechanics in vivo

J. Vredenbregt, W.G. Koster

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Some aspects of muscle mechanics in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie