Some aspects of muscle mechanics in vivo

J. Vredenbregt, W.G. Koster

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)94-100
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Some aspects of muscle mechanics in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit