Some aspects of emission and absorption of radiation by semiconductors (I)

J.D. Wyk, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productiePretoria
UitgeverijUniversity of Pretoria, Department of Electrical Engineering
Aantal pagina's183
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Report/Verslag University of Pretoria, Department of Electrical Engineering ; 6

Citeer dit