Some aspects of cardiac antioxidant defence: Ebselen (PZ 51) treatment increases glutathione peroxidase activity in the rat heart

C. Hermenegildo, E.L.F. Nies, E. Monsalve, F.J. Puertas, V. Higueras, F.J. Romero

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1193-1194
  TijdschriftBiochemical Society Transactions
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit