Some applications of statistics in chemical and physical classroom experiments

H.C. Hamaker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelEuropean Meeting on Statistics, Econometrics and Manag. Sci. (Amsterdam, The Netherlands, September 2-7, 1968)
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit