Some algorithms based on the dual of Dilworth's theorem

A. Kaldewaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-89
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit