Some 2-ranks

A.E. Brouwer, H.A. Wilbrink, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We compute the dimension of some of the binary codes associated with the unitial U(3,q), the generalized quadrangle U(4,q) and its dual O6-(q) for odd q.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-92
Aantal pagina's10
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume106-107
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some 2-ranks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit