Solving weighted and counting variants of connectivity problems parameterized by treewidth deterministically in single exponential time

H.L. Bodlaender, M. Cygan, S. Kratsch, J. Nederlof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solving weighted and counting variants of connectivity problems parameterized by treewidth deterministically in single exponential time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen