Solving the Black Box Problem: A Normative Framework for Explainable Artificial Intelligence

Carlos Zednik (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solving the Black Box Problem: A Normative Framework for Explainable Artificial Intelligence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen