Solving boundary value problems on composite grids with an application to combustion

P.J.J. Ferket

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

378 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Mattheij, Bob, Promotor
  • Hemker, Pieter W., Promotor, Externe Persoon
  • Reusken, A.A., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning14 okt 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0388-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit