Solvent sorption measurements in polymeric membranes with ATR-IR spectroscopy

A.M. Manito Pereira, M.C. Lopes, J.M.K. Timmer, J.T.F. Keurentjes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Solvent sorption measurements in polymeric membranes with ATR-IR spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen

  Medicijnen en Levenswetenschappen