Solvent-induced morphological transition in core-cross-linked block copolymer micelles

H. Huang, R. Hoogenboom, M.A.M. Leenen, P. Guillet, A.M. Jonas, U.S. Schubert, J.M.W. Gohy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

117 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solvent-induced morphological transition in core-cross-linked block copolymer micelles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering