Solvent impregnated resins for selective cyanopyridine trace recovery from aqueous streams

J. Bokhove

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  701 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, André, Promotor
  • Schuur, Boelo, Co-Promotor
  Datum van toekenning8 okt. 2013
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-610-8500-9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit