Solvent effects in square planar complexes: kinetics of substitution at [1-(2-hydroxyphenyl)-3,5-diphenylformazanato]palladium(II) complexes

S. Balt, J. Meuldijk, A.A. Wismeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  204 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)267-271
  TijdschriftTransition Metal Chemistry
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit