Solutions of hyperbranched aromatic polyamides

R. Kleppinger, L. Wahlen, M. Soliman, M.H.J. Koch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1014-1015
TijdschriftHASYLAB Annual Report
Volume84
StatusGepubliceerd - 2001

    Vingerafdruk

Citeer dit

Kleppinger, R., Wahlen, L., Soliman, M., & Koch, M. H. J. (2001). Solutions of hyperbranched aromatic polyamides. HASYLAB Annual Report, 84, 1014-1015.