Solutions for periodically distributed materials with localised imperfections

M. Patrício, R.M.M. Mattheij, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solutions for periodically distributed materials with localised imperfections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen