Solution to problem S15 [1979, 503] - Beckenbach's monotonic integral functional

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)670-671
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume87
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1980

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem S15 [1979, 503] - Beckenbach's monotonic integral functional'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit