Solution to problem E3180 [1986, 812] - A triangular inequality

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)771-773
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume95
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem E3180 [1986, 812] - A triangular inequality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit