Solution to problem E2962 [1982, 593] - inradii-circumradii products for tetrahedra

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem E2962 [1982, 593] - inradii-circumradii products for tetrahedra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences