Solution to problem E2962 [1982, 593] - inradii-circumradii products for tetrahedra

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-290
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume92
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1985

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem E2962 [1982, 593] - inradii-circumradii products for tetrahedra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit