Solution to problem E2947 [1982, 334] - permutations and derangements

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem E2947 [1982, 334] - permutations and derangements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Mathematics