Solution to problem E2947 [1982, 334] - permutations and derangements

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)216-217
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume92
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1985

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem E2947 [1982, 334] - permutations and derangements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit