Solution to problem E2932 [1982, 212; 1982, 498] - an even combinatorial sum

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)593-594
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume92
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit