Solution to problem E2729 [1978, 594] - Det[C^{im+j-1}_j]

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem E2729 [1978, 594] - Det[C^{im+j-1}_j]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.