Solution to problem E2729 [1978, 594] - Det[C^{im+j-1}_j]

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-137
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume87
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit