Solution to Problem E2557 [1975,852] - "Perfect" cyclic quadrilaterals

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-138
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit