Solution to Problem E2319 [1971,1019] - An inequality for the complex logarithm

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1035-1037
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume79
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit