Solution to problem 97-16 : A parametric integral arising from a mixed boundary value problem for the Laplacian

J. Boersma

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    44 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 97-16 : A parametric integral arising from a mixed boundary value problem for the Laplacian'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen