Solution to problem 97-16 : A parametric integral arising from a mixed boundary value problem for the Laplacian

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  47 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)984-986
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSIAM Review
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 97-16 : A parametric integral arising from a mixed boundary value problem for the Laplacian'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit