Solution to problem 94-12 : A nonharmonic trigonometric series

J. Boersma, R.J. Chapman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)443-448
Aantal pagina's6
TijdschriftSIAM Review
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 94-12 : A nonharmonic trigonometric series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit