Solution to Problem 924

M.L.J. Hautus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-437
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume4/13
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit