Solution to problem 90-12 : Two integrals arising from a cloud model

J. Boersma, P.J. Doelder, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  40 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)474-477
  Aantal pagina's4
  TijdschriftSIAM Review
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1991

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 90-12 : Two integrals arising from a cloud model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit